***

linearny symbol głowa ziemi
turla się pan księżyc
znak autorskiego prawa
defensywa cofnięta na offside
geniusz
szaleje w jednej linii

 

– mecz

 

nieodparte wrażenie wotum rzuconego
na obywatela
wypożyczyłem mój dom
gwiazdom,

 

dla kosmicznej przygody

 

ale kolczyk w uchu
odbija zmęczenie i tamtą jesień w Lizbonie,
jest jeszcze kropla na stalówce
na styku mieści się

 

pouczenie i tęsknota

 

kultura osobista i pogarszający
narzędnik idący w stronę wołacza
śpiew korzeni o które kłócą

 

się prorocy

 

chleb dla szczęśliwej rodziny

 

atak skontrastowany
do złotej bramki wpada myśl
gorejąca

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.