Dobry, zmarzliną wzywa świat

Arnoldowi Samsonowiczowi

 

Wyrwani z grzmotu
zabraniamy!
domom z chrustu
opierać się na warkoczach komet

wargi przygryzać
jako Post Scriptum
przez różę i różaniec
tak różny, że aż spoisty

bez kultury
– żyć nie możemy, bo byśmy pożarli jedni drugich
bolących i lśniących
w odbiciu ogniska

wierszy, i tak dalej

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.