wykolejony

dlaczego między torami jest doskonała równoległość?
a piórem roku nie dorośliśmy watogodzinom
miasta na boku szeptane przez wodzireja ku śmierci
dzbanów architekta do kilku godzin na językach ziemi

zupełnie pustej o granicach dworca kolejowego na
którym czekam na ewentualny kraj i odpowiedź czy
upuszczony bagaż rozmyje się jak wróżba w symetrii
przesady w kropli gradu uderzonej wiedząc,

że musiałbym,
że pragnąłbym
o kamieniarzy z pieśni profana

i że ziemia się trzęsie tylko w drodze mam wojnę
domową i stałe priorytety

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.