Zasłużony kulturze

zbliżam usta do słońca
by rozgrzało żołnierski medal

a wtedy poczuję pieśń pokolenia
wyklętego artysty

każdy takt roztacza wojnę
to wojnę to niewolę to ignorancję to siłę

wiatru bez pamięci
to jest czas zaprzeszły na tym świecie jesień
musi przyjść po lecie

jak błogosławieństwo
jak klucz do szczęścia

jak ceremoniał

osiągnęliśmy to w dobrej wierze
wiedzieliśmy że to
wiedzieliśmy że trzeba umierać publicznie na oczach świata
przepraszamy

ale zdążyliśmy przed Panem Bogiem
uciec przed kulą

to

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.