Prometeusz

zaleje noc
życie z którym sypiasz, by odeszło zapomnienie
– Bóg to jeden wie

czy moje drugie imię
zostanie zbawione?
wracam z epoki kamiennej
w środę pomiędzy tym co już stworzone
a tym do stworzenia

z gliny i łzy
piecze nas to, co więzione pod powieką

jak imię deszczu?
albo imię kwiatu?
imię Gabriela – dyplomatycznie odpowiem:

śmierć i życie
– umyte ręce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.