* * *

Chciałbym napisać wiersz
taki brunatny
wolny od zagrożenia

jednak grozi mi wyginięcie
we wszystkich strefach świata
zero walki

tylko poważanie wśród
worka ziemi, którą biorę
którą zostawia,

która wyznacza terytorium
podległe kilku nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.