Jak reszta

Bez słów stawiam pomnik

bo Słowo
nie jest kluczem
występny moment

nie
mam pewności
czy kluczowe słowa
padły

Mam narzędzia pierwotne
i wyrosłe,
który kiedy ronię
łzę

bo słowa bolą –
owocują spektaklem

Stawiam pomnik,
bo chcę widzieć niemowlę, które skrzywdziłeś
obecnością
w dziale i księdze

z epoki do ery

Rysę na wardze pozostawiam
bez słów

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.