Minimum słów

Proszę Cię serce
Nie stawaj
Zanim ja odkupię Cię za swoją sławę
Zanim usłyszę zarzut,
Że byłem prawy, dobry, wydajny i pomocny
O godzinie najbardziej nieczytelnej
Pozwólcie
Odejść pasji tam,
gdziekolwiek jesteś moje pragnienie
Moje komentarze pod
Rzeczywistość
Będą blokowane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.