elementarz niewłaściwy

pytanie, które zostanie na wieki i takie,
których nie było w miejsca dla ciebie

odpowiedzi przeświadczone i niepewne
– prawda wysychająca w ustach
urodziny nut tchnących życie – czy pamięć cię nie zawodzi?

abym nazwał, to co nazywałem już wielokroć
wątpliwości, w które wierzę
odstępstwa od tajemnicy lekarskiej i tajemnicy spowiedzi
bo mam suche wargi i pęd w uczuciach targających serce

wybita godzina na szczycie jutra

dajmy im wypowiedzieć językami świata
to samo credo
długość dnia śpi w aleksandrycie
długo warujące psy języka

na styku dopowiedzianych echh,
tam gdzie spadają anioły i rwą się włosy Dejaniry

nie znam poety, lekarza, architekta
o wiedzy wszelkiej
który mógłby uleczyć ból słowa misternie ułożonego
w pierścień, berło, pieczęć, a mam uzdrawiającą moc

od razu mówić, to grzech

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.