Zaraz, za chwileczkę, za momencik

Zaraz powiem:
Miłość o potędze żywiołów
– zdziwiony pięknem białego kłamstwa
na forum świata
w językach świata
w kulturze świata
nie powiem nic

Kiedy błąd
będzie miarą duszy
– a pióro niczym

duszno mi w gardle
Ale powiem zdziwiony tętnem natury
– to co dla innych jest torturą
– na przystanku życia chwile obecne
i przyszłe biją się o liryczną przyszłość
o jej imieniu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.