Curriculum vitae

mój zawodowy bieg życia opiera się o słowa
a moje skrzydlate słowa
są ulotną tendencją strona w stronę

ostatnich kilkanaście lat
było dla mnie obrzydliwym zajściem
brałem czynny udział w życiu literackich pacynek
wygnany za próg marginesu ja autor
drugiego przewiertu ojciec przyczyny

rewolucji posiadam umiejętności
zarządzania budowania relacji optymalizacji akcji
w dziele i w życiu a żaden daimonion
mi nie świadkiem

moje osiągnięcia: wygrana w kilku konkursach
ale nie prestiżowych

znam język szczęścia: je suis content –
i łacinę – życzcie mi Ad multos annos

bo kiedy negocjuję z Bogiem
kolejne dnie czyni to dla ciebie ujmę
ze swojego poziomu a góry mi znane
zainteresowania i pasje dzielę
na trzy pachną mi wschodem: muzyka
sport i poezja

brednie, porzekadła, remisje – obojętne

potrafię jeździć autem ja barman
w oberży kulturkampf a do redaktora
mi daleko – Bóg mi świadkiem
jestem sumienny i pracowity
biegły w pisaniu teoretycznych prac na temat tremy

podzielony na trzy części
prozę i dramat poezja została starożytnym
wśród melodii mgieł nocnych,
które wybuchną raną między listkiem
a liściem – nowy żart wtrącony na nowy dzień

w biznesie klasy 2 sierota chmury sięgają
kilku pięter percepcji
praca nad sobą nie dyskwalifikuje
mnie z walki o marzenia

wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji niniejszego numeru czasopisma, bo mam czas i mam pismo

ranę noszę w sobie, otwarte usta,
zamknięte powieki
są raną mojego Curriculum vitae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.