ależ

Rzeko: kocham cię
kołysaniem

Lądzie – kroki ku samodzielności

Powietrze zatamuj
własne powicie
– w obronie dłoni, które znają
wszystkie żywioły

i sny, nie żałuj swojej poezji!
Ależ różaniec z muszli,

w której depozytariusze prawdy
ostatecznej

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.