* * *

Powinności
Pisarskie
Zostały w tyle

Zatem
Zakończmy
Nierozpoczęte
Nie kończmy
Tego co
Początku nie ma

Ale zawsze
Przyjdzie czas
Na
Wytchnienie
Kiedy –
Kiedy
Uporamy się

Ze środkiem
Zimy
Srogiej
Bo czekanej
Rok
Bo odchodzącej
Na inne
Lądy

Służyć
Krajom, w których
Nigdy nie
Było
Chłodu

Zaś wschód
Tylko znany
Z filmów

Powinności
Matki ziemi
Zmienia
Miłość

Pewna i niepewna
Zachcianka, okruch rymu
Zła
O imieniu:
Apostołki Wiktorii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.