* * *

Nie wiem
Czy wytrwam?
Czy wtuli się
We mnie

Obłok wiedzy
Tajemnej

Ale jedno jest
Ulepione z tej
Gliny marzenie

Ucieczka do
Nieba może
Za morze a mróz
Na wysokości

Jest pięknie
Poetyką zwać

Niepoznane
Z pachnących ulic
Podnieś jedno
Przykazanie

A co do poznania
Wciąż jeszcze

Ułamki nowin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.