* * *

Odchodzisz w zamilczeniu
Nastajesz w głosie
Są to poezje wprowadzające w życie

Módlmy się za twarze
Módlmy się wystrzał

Jego droga:
Porywu serca do Jutra
I od jutra pusta karta

Masz westchnienie Czyśćca
Albo despotyzm Nieba

Nie nawrócą cię wiersze
Łzy, łzy spotkań i rozstań

Dedykowane jeszcze
Bijącej godzinie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.