* * *

Kochać chcę i kochanym być
Spieszyć się

Tu na ziemi
Ale i w niebie

Wśród sprawiedliwych wśród
Pojęć, historii, myśli

Mędrzec wie jak wiele mu brakuje
Ale też czarne – to czarne, białe – to białe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.