ja

kiedy wzrok zawiedzie
kiedy słuch zawiedzie
ograniczenie wytoczy proces,
imię: wiek, a życie: to
zderzenie tego co ocalało
i tego co nie ocalało

doręczą oczy zapomnieć
usta nie wypowiedzieć
myśli skrępować i serce

spamięta, ja wrócę zastygły

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.