* * *

Wierzę
wbrew wszystkiemu
w ciała zmartwychwstanie
o porannej godzinie

grzechów odpuszczenie
o wieczornej pasji, u boku narodzonego

żywot wieczny –
w ciągu dnia, w przeciągu nocy u boku nienarodzonego

Wierzę
w przemijanie wiatru
od wzniesień po doliny
umiem żyć
jako umęczony przed sądem, jako wierny
przed amen

Jako żyjący i nienarodzony
we wszystkie za i przeciw: ojca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.