* & *

poligon prawdy
wolę umrzeć samotny

niż żyć i stykać się w marach

ofensywa i defensywa
wojna

by żyć na wieki
w liście spisanym

przez niebo
bo chcę być pochowany
gdzie moi żołnierze

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.