Akt stworzenia

temperatura miłości przypomina temperaturę
wrzenia Bóg Ojciec burząc oceany
i świątynie wzniecił płomień nadziei

w ludzie spragnionym cudów

a ty jesteś siódmym cudem świata
moja Ewko wygnana z raju nasze rozłąki
dzielą nasze zbliżenia łączą na pół

gorączkę nocy kroków pierwszych nawróconego
w niedzielę odpoczywać kazano a wolę
upajać się wodą gorącego firmamentu

i choć brakuje nam aktu stwarzania

trzeciej osoby jesteś ty ja i pomiędzy
nami chemia wymownie – może pozostać
w tej postaci na zawsze

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.