Wieczna warta

w twoich oczach liście, które
darowały mi zmowę

wyroku miłości – kilka świec

już prawie trzydzieści lat

ubrany w nieczytelność

twoja twarz zapala słońce
– nieskończony wiersz

o! zaciągnę się dłońmi do wojska
z których list jeńca

stoję na warcie przy tobie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.