Kolęda

Mam dwie kolędy
inne niż układy normatywne, porozumienia zbiorowe
i mam wyobraźnię
która dyktuje mi, że mam
dwa serca
I dwa warkocze,
i z wiatru wiersz

podzielony
na dwa testamenty
ten jeden za życia
i drugi wpisany w płacz bliskich
Mam dwa etaty na miłość
wedle portów, bo
życie mnie w świat wyprawia

Mam wiersze
i dwa złote klucze
do życia wiecznego
A miłość?
to dwa bieguny odległe
choć bliskie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.