Za to, co

Kocham cię za nadmiar szczęścia
Kocham cię za niedowład kończyn
Kocham cię za wszystko co znam
I wszystko czego nie znam
Za to morze i za tę pustynną burzę

Kocham cię

Wiatrem
Mrozem
Gorącem
“Ciśnieniem”

Ujadaniem psa
I milczkiem wyroku

Kiedy śmierć nas zastanie
Będziemy głodni

Sum, różnic, iloczynów, potęg, ilorazów siebie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.