Porządek

Kiedy robię coś
Z całego serca krzyczą wartości
Jeśli myślę o czymś
Myślę Świata publikacją
Jeśli mówię językiem świata
A patrzę oczyma piwnemi
Bo łaknienie chwili odżywia wieczność
Ściska
Ręce, którymi stawiam pomnik
Na cześć Dobrej Sprawy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.