Pretensje, aprobaty

Klawisz zapadł się po wpływem wyroku
pianista gra wędrowne życie
Podszyto nas nutką dekadentyzmu
cały – cały wytwór pilnuje werdyktu
Sąd ma dwa wyjścia:

przez winę – przez uniewinnienie

Synowie ziemi tej

Masz początek: spełnienie
masz koniec: przesyt
co wzmacnia się zmierza
– co wygasza upada

Uniesiony brwią – gdy uwieczniasz się,

uklęknij w którejś pretensji, którejś racji

tworzą narracje buławy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.