Plan

wedle tego, któremu odebrana sława:
wiem o poleconym z końca świata
na końca świat

moja wiara pęka, jednak umiem mówić

operuję wiązankami, jak wór z listami

ostentacje, sprzeciwy – na cztery strony
długi plan wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.