Wielka litera

Wyszedł z połowy zdania –
czerpiąc mądrość z alfabetu.
Nadepnął na kropkę, potknął siebie o przecinek.

W zmowie z wykrzyknikiem
uległ na pytaniu
uległ na antytezie
o prawdziwości pauzy we wierszu
tonicznym.

Wolny na swoim stawia cudzysłów.
W cudzych słowach nie.
Ani tak, wahając się stawia nawias
w zdaniu zawsze nadrzędnym…

Jest to jego cytat,
którym porywa same wielkie litery.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.