blef westchnienia

muszę umilknąć w słowie
muszę wykrzyczeć w bezgłosie
paść jak promień
dać zaprzestania głaz
zgubić cień
zestawić się z pochopnością przesilenia
prawdę udźwignąć równonocy
w oczach doszukać się
wieczności
blef z westchnienia umorzyć

spruć dług nocy przejść obok oboczności

płomień zlustrować –

dzieci ubiorą się w: obowiązek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.