Pretensje, aprobaty

Klawisz zapadł się po wpływem wyroku
pilnuje werdyktu
Sąd ma dwa wyjścia:

przez winę – przez uniewinnienie

Synowie
Przesyt, co wzmacnia się zmierza
– co wygasza upada

Córki
Uniesione brwią –

uklęknij w którejś pretensji, którejś racji

Wnuki
w służbie cudu alegorii śmierci
tworząc to…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.