W Niebie

wierzę w pewność
długości nocy

odmowę pędu
głuszę półtonu
zysk jutrzni utrapienie

cichość braw
w serpentynie znalezionej
przypadkiem

i z innej pochodzącej własności ziemskiej
ku niebie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.