Śpiew Witruwianina

Wracam dziś
z pełni zainteresowania
– rusztowanie
sięgające gwiazd
wali się

I nic pełnia nadal pełna
nów sierpem ociosany
na tej wsi
gwiazdy dają gwarancję
Historia obecności
to słowo Słońca, Boże

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.