To, czym jesteśmy

Kocham cię doskonałym natchnieniem –
mam nic ponad je, nie posiadam wędrówki dusz
mam wieczne zbawienie.

By tobie umartwiona zarzucić, to czego
nie zarzucę, dać czego nie dam
odebrać wszystko o oporności w niedużym punkcie,
by rozkruszyć bezmiar Nieba – pełnię
Wielkiego Wybuchu.

Summę, różnicę; iloczyn, iloraz; potęgę, całkę, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.