Odpowiedź ruin

Tak bardzo tęsknię za dotykiem gwiazd
Umęczonym światłem wedle pluralizmu
Wszelkich ciał niebieskiej strefy poligonu

Gdzie wybuchasz, gdzie wybucham:
Pełniąc kreację obwieszczania na nie–dotyk
Dotyku pełni urodziłem się: jutro

Wszystkie zodiaki widzą mnie, jak
Docieram swój apetyt na wiersze z formą
Mniej pojemną: zmęczeniem bytu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.