Szukam nauczyciela i mistrza

kochałem konkluzję
odmienianą słowem dobrej sławy –
przyszło mi czysto:

kochać kobietę – nie mam sławy
dla trwania z tobą
dla stempli prawd podbijania dowodów
w tobie pragnę pójść do Nieba

zatrzymywać w o
zmysłowe poranki w głodzie nocy jesieni natchnienie
nie mam sławy we wszelkim pięknie

zabiegać o łaskę poety

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.