On ci zapewnił pieniądze

Wytrawność
zespolona procesem
kształtowania
zbliżeń i pływów

styka się
z urzędem prawdy
miłość nie istnieje
nie zaznałem
zeznania
ciał

bicia serc
we wspólnej winie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.