Zniewala mnie prawda

Ludzie oderwani
od linijki
powinni patrzeć prosto
dymom siwym
uparcie zaniedbanym
wczorajszym wyborem
na stolicę
błogosławionych
z innego węgla wydobytych
tusz dusz
duszność suplikacji
wolnego świętości –
serum prawdy
na ranę współczesności
położoną
kolorem bieli
włóczę się po karcie

synkretyzmu sztuk
odepchnij styk!
a będziesz syty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.