Droga na …

– bronię zatoki pokoju
w dorzeczu lub szaleństwie:
we wieńcach na cześć

za klauzulą sumienia kurtyna

– ustanawiam krzyk
– lepię reumatyzm
– skórę piorę we śnie

zorza świadkiem bólu w psychice

– stawiam kroki na ścianach kopalni
– złożem moim bicie czystego serca
– odpadem zniewaga i liść jesienny

– zniewolony prawdą
targam za sobą zmęczenie
– kłamstwem chciano nas przygłuszyć

upadam po raz
– upadam po raz
tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty siódmy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.