On był czysty


tęsknił za ponownym narodzeniem
uwielbił śmierć na stronach świata
poznał formę ludzi i natury

zamieniono go w tętniące Miasto
kazano nawoływać do wojny nucąc pieśni nabożne
odnaleziono jego styl w studiach i gradacjach kultury wschodu
na drogach wygnania wytrwał – docierający
ból wędrówki z wytchnieniem snu
spekulowano o jego moralności i wierze,

a on był czysty –

te dwa stany stworzyły Jego świat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.