Konkurs Literacki Gala “O Laur Tarnowskiej Starówki” im. Józefa Komarewicza w tarnowskim Ratuszu

Wraz z przyjaciółmi. (21 X 2022)