O mně (česky)

[[Maksymilian Tchoń]] (nar. 27. června 1987 v Tarnowě) – polský básník, esejista a redaktor.

Publikoval ve více než šedesáti antologiích, almanaších, časopisech abásnických portálech v Polsku a v zahraničí.[1] V letech 2018 – 2020 působil jako publicista Portálu Eprawda.[2][3]

Absolvent polonistiky na Jagellonské univerzitě. Člen Tvůrčího uměleckého a literárního sdružení (STAL) se sídlem v Krakově. Redaktor Literárního almanachu pro mládež Synekdocha. Bývalý šéfredaktor internetového časopisu BibliotekaeSynƎkdochy. Zabývá se také svobodným zednářstvím. Jeho knihy Ars poetica, Walkirie. Noc ciszy a Wiedziałem se staly nakladatelským bestsellerem.[4]

 [[Životopis]]

Vystudoval a absolvoval polonistiku 1.stupně na Jagellonské univerzitě v Krakově. Je členem Tvůrčího uměleckého a literárního sdružení (STAL) se sídlem v Krakově. Jeho dílo je přeloženodo angličtiny, italštiny, ruštiny a portugalštiny. Psali o něm mimo jiné Zdzisław Antolski, Katarzyna Ryrych, Zbigniew Mirosławski, Lesław Czapliński. Je účastníkem každoročního festivalu „Rozloučení s létem spisovatelů a umělců”.

[[Osobní život]]

Je katolík. Prodala se více než polovina nákladu autorových knih, cožznamená celkem asi 3000 výtisků.[5]

Názory

Zajímá se o náboženské proudy – autorův badatelský obzor přesahuje vlastní římskokatolické náboženství (v rámci středozemní tradicenebo jejího zdroje, kterým je Blízký Východ), můžeme si všimnout vlivu buddhismu (zákon karmy), hinduismu (polyteistické náboženství), a nezřídka také mytologické (homérské),ezoterické a zednářské prvky.

Je čtenářem časopisu „Świat Wiedzy(Svět vědění).

[[Společenské aktivity]]

Maksymilian Tchoń byl dobrovolníkem krakovské pobočky Dobrovolnické pomoci dětem. Jeho působnost zahrnovala školení, výuku a podporu práce vychovatelů organizováním zájmových kroužků arozvíjením individuálních schopností dětí. Dobrovolnická služba trvala asi 2 roky.

[[Literární tvorba]]

Zdzisław Antolski, který provedl odbornoukriticko-literární interpretaci básnických sbírek Maksymiliana Tchoně – Ars Poetica (2015) a Potępiony (2016), upozorňuje na mladistvou svěžest jeho pohledu na sebe sama a na svět, a mimo jinétakéna odkazyna poezii Baudelaira, Rymkiewiczea Stachury. Zdůrazňuje autorovu erudici a sečtělost.[6]

Poezie

 • Życie jak poemat (Život jako báseň) (Nakl. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego, Tarnów 2012)
 • Niecierpliwy (Netrpělivý) (Nakl. Miniatura, Krakov 2013)
 • http (Nakl. Mamiko, Nowa Ruda 2015)
 • Całkowite zaćmienie (Úplné zatmění) (Nakl. Bel-Druk, Tarnów 2015)
 • Ars poetica (Nakl. Adam Marszałek, Toruň, 2015)
 • Opracowanie edytorskie (Ediční příprava) (Nakl. Nowy Świat, Varšava2015)
 • Imperium Polonicum (Nakl. Adam Marszałek, Toruň2016)
 • Walkirie. Noc ciszy (Valkýrie. Noc ticha) (Nakl. Mamiko, Nowa Ruda 2016)
 • Człowiek z końca frazy (Člověk na konci věty) (Nakl. Bel-Druk, Tarnów 2016)
 • Potępiony (Zatracený) (Nakl. Nowy Świat, Varšava 2016)
 • W osierdzie (V osrdí) (Nakl. Adam Marszałek, Toruň2017)
 • Femme. Parafraza z pamięci (Parafráze z paměti) (Nakl. Mamiko, Nowa Ruda 2017)
 • Kolor po dniu Teoria geocentryczna (Barva podle dne Geocentrická teorie) (Nakl. Episteme, Lublin 2018)
 • Narracje (Vyprávění) (Nakl. Episteme, Lublin 2019)
 • Ziemia złych wyroków (Země špatných rozsudků) (Nakl. Adam Marszałek, Toruň2019)
 • Wiedziałem (Věděl jsem) (Nakl. Episteme, Lublin 2020)
 • Zakazana miłość (Zakázaná láska) (Nakl. Episteme, Lublin 2020)
 • Poezje. Koncert zimowy (Poezie. Zimní koncert) (Nakl. Adam Marszałek, Toruň2021)
 • Żądło (Žihadlo) (Nakl. Episteme, Lublin 2021)
 • Umówiony z papierową zorzą (Schůzka s papírovým svítáním) (Nakl. Adam Marszałek, Toruň 2022)

Eseje

 • Rezerwat znaków przestankowych (Rezervace interpunkčních znamének) (Nakl. Adam Marszałek, Toruň 2018)

Hudební tvorba

Maksymilian Tchoń skládá také hudbu. Svou tvorbu prezentuje na oficiálním kanálu YouTube.

Filozofie

Maksymilian Tchoń píše také filozofické a náboženské spisy, o čemž svědčí jeho korespondence sbenediktiny z Benediktinského opatství v Týnci u Krakova. Díla: Powieść mi (Pověst mi) a Drogi Bracie (Drahý bratře).

Kritika a publicistika (výběr)

 • Trupy, trupy, jazz. Recenzja debiutanckiego tomiku Dawida Kotei “Trupy, trupy” (Mrtvoly, mrtvoly, jazz. Recenze debutového svazku Dawida Kotei „Mrtvoly, mrtvoly“., red. Maksymilian Tchoń (pro Jagellonskou univerzitu) 2012.
 • “Tribute to Tomasz Pułka”, red. Maksymilian Tchoń (pro Portál “BibliotekaeSynƎkdochy”) 2018.
 • “Otwarte usta losu” – o tomie Krzysztofa Boczkowskiego słów kilkanaście („Otevřená ústa osudu“ – několik slov o sbírce Krzysztofa Boczkowského), red. Maksymilian Tchoń (pro Portál”BibliotekaeSynƎkdochy”) 2019.
 • O “domach”, o “Domach ludzi” Karola Samsela (O „domech“, o „domech lidí“ Karola Samsela), red. Maksymilian Tchoń (pro Sociálně-umělecký portál”Eprawda”) 2019.
 • “Dobrze skomponowana arteria słowna.” O książce Nekrotrip Piotra Jemioły („Dobře komponovaná slovní tepna.“ O knížce Nekrotrip Piotra Jemioły)(pro Sociálně-umělecký portál “Eprawda”) 2020.
 • “Człowiek w dobie XXI wieku.” Rozmowa z poetą Rafałem Różewiczem nt. bardziej i mniej przyziemne (Člověk v 21. století.“ Rozhovor s básníkem Rafałem Różewiczem na více i méně všední témata), red. Maksymilian Tchoń (pro Sociálně-umělecký portál”Eprawda”) 2020.
 • “RAFAŁ RÓŻEWICZ o uznaniu, akceptacji, koleżeństwie i pracy nad samym sobą.” — wywiad część II (RAFAŁ RÓŻEWICZ o uznání, přijetí, kamarádství a práci na sobě.” — rozhovor2. část), red. Maksymilian Tchoń (pro Sociálně-umělecký portál”Eprawda”) 2020.
 • “Pisane emocjami – Maksymilian Tchoń o tomie Klaudii Leśniowskiej” („Psáno emocemi – Maksymilian Tchoń o svazku Klaudie Leśniowské”) (pro portál”Tarnowski Kurier Kulturalny”„Tarnovský kulturní kurýr“) 2020.
 • “O Perpendykiel/lu Ani Mady” – recenzja („O perpentyklu Ani Mady“ – recenze) (pro literární a umělecký časopis “Bezkres”) 2020.

[[Antologie, almanachy, časopisy, portály]]

Autor publikoval v přibližně šedesáti antologiích, almanaších, časopisech, básnických portálech v Polsku i v zahraničí, nejdůležitější z nich jsou: Wyspa, Akant, Poezja dzisiaj, Biuro Literackie, 2Miesięcznik. Pismo Ludzi Przełomowych, Gazeta Kulturalna, WydawnictwoJ, Okolica Poetów, Galerii Sztuki Eprawda, Bezkres, Latarnia Morska, portal pisarze.pl, KoziRynek, Ośrodek Postaw Twórczych Helikopter, Współczesna Poezja Polska, Epea. Pismo literackie, Ypsilon.

[[Ceny a vyznamenání]]

 • 2018 Soukromá cena Arnolda Samsonowicze za původní tvůrčí práci.

[[Jiné]]

Členství v literárních skupinách

Maksymilian Tchoń byl členem Skupiny mladých autorů sdruženýchpři Městské veřejné knihovně Juliusze Słowackého v Tarnově.

Maksymilian Tchoń od 2017 je členem Tvůrčího uměleckého a literárního sdružení (STAL) sesídlem v Krakově – organizace vydává almanach Rozloučení s létem spisovatelů a umělců (ročník) a pořádá celostátnía mezinárodní akce – festivaly poezie apod.[8]

Autor se v letech 2012 – 2018 podílel takéna iniciativách místní umělecké komunity v Krakověpod názvy: Poezje i herezje, Kulturkampf nebo příležitostně Literackie Ruminacje. Schůzky se konaly v restauracích.

Fotografie

Maksymilian Tchoń se zabývá také fotografováním: maksymiliantchon.kozirynek.online

Rozhlasové hry

„Poczta Poetycka” (Básnická pošta) Rádia Koszalin, četli Adrian Adamowicz a Beata Piocha:https://www.youtube.com/watch?v=6yvlL5TQN6E&t=31s

[[Bibliografie]]

1.“Wiersze”. Ars poetica. 4 March 2017. Retrieved 31 March 2021.

2.“LITERACI XXI WIEKU”. EPRAWDA (in polski). 22 March 2020. Retrieved 31 March 2021.

3.“LITERATURA OBLĘŻENIA”. EPRAWDA (in polski). 2 March 2020. Retrieved 31 March 2021.

4.“Tchoń – o mnie” (in polski). BibliotekaeSynƎkdochy. 2019-09-16. Retrieved 2019-11-07.

5.“Pisali o mnie”. Ars Poetica. 2017-03-04. Retrieved 2018-08-24.

6.“Potępiony” (in polski). PoeciPolscy. Retrieved 2017-11-06.

7.“Poetycki pojedynek”. tarnowskikurierkulturalny.pl (in polski). Retrieved 31 March 2021. 8. “Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie”. Wikipedia, otevřená encyklopedie (in polski). 23 March 2021. Retrieved 31 March 2021.

[[Externí odkazy]]