Spotkania z autorami

Wieczory autorskie, spotkania, konferencje w których uczestniczyłem wraz z pamiątkowymi zdjęciami.