Lech Tkaczyk

“Warto mieć Pana jako autora, wiele ciekawych książek Pan wydał i jest bardzo zdolny.”

~ autor: Lech Tkaczyk, Wydawca Wydawnictwo ASTRUM, korespondencja prywatna.