Składki zdrowotne poświęciłem sztuce

Boże bądź zdrów,
bo

inaczej nie przewrócę kartki
o imieniu głównego tytułu

ale mocni w duchu
nie mając nigdzie oparcia
dźwigniemy ciemność

w słabej formie z chmur czerpiąc
wolność drugiego obiegu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.