* * *

budujmy pomniki
słabym

mając kości z żelaza
krew z posłuszeństwa wobec
prawdy

dusze z błagania
o pominięcie siedmiu grzechów

od czasu do czasu
ziemia staje i kosmos się rozszerza
wewnętrzną granice przesuwając

wymagaj
tradycji tysiąclecia
kilku listów do wnętrza poezji
kilku muśnięć warg policzonej na jednym palcu miłości

rozwód Jezusa
nie wchodzi w grę

sanskryci i ich tłumacze
mają wiarę

bo moje oko tego nie widzi
ucho tego nie słyszy
serce pojmuje

dając wolność filozofii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.