Spowiedź

rolnicy słowa
sadownicy wieczorowych uniwersytetów
zwracam się dziś do was
sympatycy dalekich semantycznych rubieży

pogoda na słotę
sprzyja dziś urodzajom
a melioracja
dostępuje piękna wnętrza ziemi

wyruszmy więc w podróż
do głębi meteoru niech jego skład
wpłynie na plon

wyżłobi koryto mlecznej drogi
bo uszczknąć jej wiedzy
to jak stanąć oko w oko z nieimiennym

doszukać się prawa zemsty
w imię niewyrażalnego

odebrać dziesięcinę na swoją korzyść
znaczenie i podobieństwo
zbieracze plonów słyszę wasze credo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.